Monday, August 16, 2010

Asas Falsafah Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Week 1-4)

Tujuan Pendidikan Awal Kanak-kanak
~Mengembangkan potensi kanak-kanak
~Menguasai kemahiran asas
~Buat persediaan 

Konsep
~Belajar Sambil Bermain
~Pembelajaran Bertema
~Aktiviti kelas, kumpulan dan individu(Individu-melukis dan menulis, kumpulan-sukan)


Objektif
~Mendedahkan kepada pengalaman
~Menguasai kemahiran asas(Menguruskan diri, membaca, menulis, mengira)
~Mengurangkan kepentingan peperiksaan 

Ciri-ciri Program Headstart

~Penglibatan Ibu bapa
~Kesihatan(Fizikal, mental, gigi)
~Pemakanan(Sesuai untuk kanak-kanak)
~Pendidikan(Merancang, menyediakan bahan)
~Perkhidmatan sosial
~Ketidakupayaan
~Kesihatan mental
~Perhiasan(Berwarna-warni, perayaan)
~Permainan(Sesuai untuk kanak-kanak, selamat)
~Perlakuan(etika makan)
~Aktiviti(lawatan, menanam, jamuan, kraf tangan, music, menari, menyanyi)
~Kebersihan(Diri, persekitaran)
~Tugas guru(Beretika, patuh peraturan, jagaan harian, keselamatan)

Perkhidmatan Pendidikan Kanak-kanak

~Pengurusan di tempat kerja
~Pemakanan bayi dan kanak-kanak
~Etika makan
~Penjagaan harian
~Keselamatan
~Pengurusan bilik
~Kebersihan dan kesihatan.

Kemahiran Menjalankan Aktiviti

~Perkembangan bahasa(Bercerita, membaca, menulis)
~Perkembangan sosio-emosi(Nyanyian, main peranan, lawatan)
~Perkembangan fizikal(Motor kasar, motor halus)
~Perkembangan kognitif(Pra sains, Pra matematik)
~Perkembangan estetika dan daya kreatif(Lukisan, kraftangan, muzik dan pergerakan)

Falsafah

~Dasar atau prinsip (love of wisdom)

Matlamat falsafah terhadap guru

~Panduan pengajaran(Memperbaiki tindakan pendidikan, mengekalkan tujuan pendidikan)
~Memilih program(Falsafah lebih tepat dan terang)
~Membuat keputusan(Bimbangan membuat keputusan)

Cara membina falsafah bagi guru

~Berbincang dengan rakan sekerja
~Melawat pusat lain
~Membaca artikel(Jurnal, buku)
~Menganggotai persatuan pendidikan awal kanak-kanak
~Menghadiri bengkel 

Tiga jenis manusia
~Orang gemar keseronokan,aktiviti dan kebijaksanaan.

Socrates

~Fungsi falsafah ialah mendapatkan pengetahuan kendiri

Plato

~Matlamat falsafah ialah memperoleh kebenaran yang mutlak

Aristotle

~Falsafah ialah prinsip sesuatu benda

Omar Al-Syaibani

~Falsafah ialah cinta terhadap hikmah,berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya, menciptakan sikap positif terhadapnya

Shofield

~Falsafah ialah mencintai kebijaksanaan, process of asking questions

Morrison

~Contoh pendekatan family grouping, child-centered education dan active learning

Rousseau,Froebel,Montessori

~Kanak hendaklah dididik dengan kemuliaan dan penghormatan

White dan Coleman

~Falsafah membantu berinteraksi dengan kanak, membantu memahami amalan pengajaran, berubah setelah belajar banyak teori atau memperolehi pengetahuan dan pengalaman.


Perkembangan Kanak-kanak
1~Assimilasi(Cuba sesuai diri)
2~Akomodasi(Modiflikasi diri)
3~Adaptasi(Sudah sesuai diri)

Tahap Perkembangan
1~Sensorimotor(0-2 tahun, mengembangkan pengetahuan asas, cuba memahami diri dan alam, sesuaikan diri)
2~Praoperasi(2-7 tahun, menggunakan nama objek, belum memahami konsep pengekalan, pemerhatian satu aspek mengetepikan lain, tidak dapat membayangkan, hanya dapat lihat fizikal)
3~Operasi konkrit(7-12 tahun, dapat membayangkan)
4~Operasi formal(12-15 tahun, seperti dewasa, dapat buat andaian)

Uses of Preschool
~Communication(Ability to form attachment, co-operation, sharing, play with others, create relationship with others)
~Social/emotional(Self-awareness, self-confidence, coping feelings)
~Physical/motor development(Gross-large, fine-small)
~Self-help skill
~Cognitive readiness skill(Problem solving skill)
~Intellectual(Process making senses)
~Creative(Special ability, talent)

Special Sickness
~Autism(Berkhayal)
~Epilepsy(Sawan)
~Muscular Dystrophy(Muscle desorder)

Teori(Dasar, prinsip)
~Behavioris[Pavlov, Skinner, John Locke, Edward Thorndike]
=Tingkah laku pengaruh sekitar
=John Locke berpendapat kanak sebagai tabula rasa bermakna kanak seperti kertas putih, persekitaran menentukan corak dan perkembangan, persekitaran perlu baik, mendatangkan hasil dihendaki
=Ivan Pavlov membuat kajian pelaziman klasik anjing melihat makanan, mengeluarkan air liur, membunyikan loceng, memberi makanan, mengeluarkan air liur, mendengar loceng, makanan tidak diberi, mengeluarkan air liur
=Edward Thorndike membuat kajian pelaziman operan, Skinner menghalusi, mencipta kotak puzzel, kucing dimasukkan, berjaya keluar, beri makanan, kucing mengingati cara keluar
=Edward Thorndike berpendapat law of effect, tindak balas memuaskan maka diulangi, sebaliknya maka lenyap, tindakan tidak mengendahkan maka hilang, mempelajari tingkah laku pengukuhan positif walaupun ganjaran tidak diberi setiap kali, hanya diberi sekali
=Skinner berpendapat menunjukkan tingkah laku baik, ganjaran diberi serta-merta


~Kognitif[Bruner]
=Perubahan mental, bukan tingkah laku

~Sosial[Bandura]
=Pemerhatian mempengaruhi tingkah laku
=Behavioris+kognitif
=Model untuk diikuti
=Individu+persekitaran+tingkah laku
=Proses=perhatian}mengingat}reproduksi}peneguhan
=Jenis peniruan=langsung(melihat), tidak langsung(imaginasi), gabungan(langsung+tidak langsung), sekat laluan(boleh diguna di situasi tertentu), tidak sekat laluan(boleh diguna di situasi berlainan)

~Humanisme[Rogers]
=Belajar bergantung emosi
=Semua orang mempunyai cita sendiri, guru membimbing mereka untuk mencapai konsep tersebut
~Humanisme[Maslow]
=Belajar bergantung motivasi 

~Maturationisme[Jean Jacques Rousseau]
=Kematangan
=Berfokus faktor dalaman kanak
=Guru pengaruh persekitaran, bukan mengarahkan perkembangan
=Kanak memilih cita tanpa dipengaruh, guru membantu kanak mencapai
=Perkembangan berlaku semula jadi kecuali diganggu
=Semula jadi penting daripada pengaruh persekitaran
=Kanak tidak perlu dididik di luar rumah melainkan rumah tidak dapat menampung keperluan kanak, baru menghantar anak mengikuti program di luar rumah
=Memenuhi keperluan berdasarkan norma masyarakat
=Bahan pengajaran disediakan apabila kanak menunjukkan minat
=Mementingkan perkembangan secara menyeluruh
=Kanak akan memilih aktiviti bersesuaian jika diberi pilihan dan kawalan orang dewasa yang minimum
=Orang dewasa menyediakan bahan yang sesuai, jika kanak tidak mahu, maka bahan tidak sesuai
=Aktiviti tertentu disediakan setiap hari
=Aktiviti seimbang(Aktif, tidak aktif, kumpulan, individu, diarah, tidak diarah)
=Kanak tidak boleh bekerja di bawah tekanan, jika bebas, mengembangkan semua aspek
=Kanak dikumpulkan dalam sama peringkat perkembangan
=Membetulkan kesalahan dan mengarah perlu minimum
=Penyediaan pengalaman sebenar dapat membantu
=Penerimaan, lemah lembut dalam nasihat, memenuhi kehendak amat dihendaki
=Guru memberi kefahaman untuk memahami diri mereka dan menerimanya
=Ditempatkan di sekolah apabila bersedia

~Konstruktivisme[John Dewey, Jean Piaget]
=Membina konsep berdasarkan penerokaan kendiri
=Membina konsep berdasarkan pengalaman berinteraksi dengan persekitaran
=Menekankan pengalaman sebagai asas
=Kekayaan pengalaman setiap peringkat menentukan perkembangan peringkat berikut
=John Dewey berpendapat membawa kanak ke strategi 'inkuiri' dan penyelesaian masalah
=Jean Piaget berpendapat aktiviti kanak berdasarkan kefahaman mereka
=Perkembangan dipengaruhi faktor luaran dan proses kematangan
=Pembelajaran bergantung aktiviti bukan diarah
=Pengalaman disediakan melalui aktiviti
=Diberi masa lama
=Berinteraksi dengan pelbagai rakan
=Interaksi kanak dengan orang dewasa berdasarkan 1:1 atau kumpulan kecil
=Pembelajaran fokus pembinaan konsep       

No comments:

Post a Comment